Vegetarianer äter kött ibland

Det här med vegetarisk mat har blivit allt mer populärt och fler och fler identifierar sig såsom vegetarianer, framförallt unga. Men en annan tydlig trend som uppkommit i och med detta är att många unga vegetarianer i alla fall äter kött ibland, men vissa vill helt och hållet utesluta kött från att serveras på samhällsnyttiga platser såsom skolor och sjukhus.

Att beställa hem en fin bit kött från http://www.nybergsdeli.se/ någon gång ibland men i alla fall kalla sig för vegetarian är idag inget ovanligt. Siffror visar att allt fler yngre väljer att äta mindre kött och kalla sig vegetarianer men även att de i alla fall äter kött då och då. Enligt Ungdomsbarometern är det idag 9 procent unga i åldrarna 15-24 som identifierar sig själva som vegetarianer, skriver SVT. Men något som denna undersökning också visar är att begreppet ”vegetarian” kan ha ändrats i betydelse. Var femte av dessa unga som identifierar sig om sådan äter nämligen kött ibland, vilket inte vanligtvis hör till inom ordets ursprungsdefinition. Men detta kan ha en helt naturlig förklaring. Något som Jordbruksaktuellt skriver om är nämligen att man enligt samma undersökning även kunnat se hur det inte är köttet i sig som avgör huruvida en person identifierar sig som vegetarian eller inte, utan det handlar om andra faktorer såsom att man vill göra hållbara val för att minska sin klimatpåverkan och verka för att få en ökad biologisk mångfald. Att äta närproducerat, svenskproducerat eller ekologiskt är därför viktigare aspekter att ta hänsyn till än om man äter kött eller inte.

Förbjuda kött på skolor och sjukhus

Vissa är dock inte lika liberala med sin vegetarianism som andra, och en av dessa är Klas Sivén, som är språkrör för Grön Ungdom Syd. Enligt Expressen vill ha att det ska slutas att serveras animaliska produkter både på skolor och på sjukhus, vilket han skriver om i en debattartikel hos Sydsvenskan. Men från experterna får han dock motstånd. Enligt Stefan Wirsenius, som är docent vid instutionen geo- och miljövetenskap vid Chalmers i Göteborg, så finns det faktiskt inga konkreta belägg för att varför vi skulle behöva sluta äta kött eller mjölk helt och hållet. Däremot håller han med om att det kan vara bra att göra medvetna val. Så om inget annat kanske dagens unga har hittat något att gå på – att fokusera på att välja rätt produkt i stället för att utesluta produkter.